/Media/Dcyebtsj/Logo Huisman

Trede 3 op de CO2-prestatieladder

Huisman Etech Experts hecht veel belang aan duurzaamheid. Na onze certificatie voor de CO2-prestatieladder in 2021 zijn we onlangs glansrijk geslaagd voor de tussentijdse audit.

30 mei 2022, 10:00

In de projecten voor onze klanten streven we steeds naar het meest duurzame en efficiënte resultaat. Dat geldt ook voor onze eigen bedrijfsvoering. We zijn een voorloper in onze markt op het gebied van duurzaamheid. In 2021 behaalden we onze certificering voor de CO2-prestatieladder. Deze managementtool is in 2009 door ProRail ontwikkeld en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Deze helpt bedrijven en overheden hun CO2-emissies en kosten te verlagen.

Wagenpark

Uit een analyse van onze ecologische voetafdruk is gebleken dat onze panden en ons wagenpark de grootste energieverbruikers zijn. Op beide vlakken hebben we maatregelen genomen om de energie-efficiëntie te verhogen en de emissies te verlagen. We kiezen bewust voor maatregelen die op dit moment haalbaar zijn. KAM-coördinator Claire Sloots: “We kunnen nu nog niet ons hele wagenpark vervangen door elektrische voertuigen. Elektrische bedrijfsauto’s hebben nu nog een te kleine actieradius wat voor ons echt een probleem is én zijn daarnaast behoorlijk prijzig. We hebben wel al veel onzuinige diesels vervangen. En er zijn al een aantal zuinige, deels hybride auto’s. We gaan zoveel mogelijk mee met de nieuwste en meest duurzame techniek.”

Gebouwen

Vorig jaar hebben we in ons magazijn en de werkplaatsen ledverlichting aangebracht. In 2023 komen er op het dak van ons hoofdkantoor nog meer zonnepanelen bij en wordt ons kantoor in Buitenkaag ook voorzien van zonnepanelen. Daarnaast nemen we tal van kleinere maatregelen. Medewerkers worden actief bij deze ontwikkeling betrokken. Claire Sloots: “We communiceren regelmatig over onze actuele footprint en stimuleren collega’s om alle energieverbruikers op de kantoren uit te zetten voordat ze naar huis gaan. We hebben ook een toolbox gehouden met hierin tips om zuiniger te rijden. Alle beetjes helpen.”

Aanbestedingen

In aanbestedingen zien we dat het thema duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Mede daarom blijven wij volop inzetten op de verdere verduurzaming van onze assets en activiteiten. We worden jaarlijks geauditeerd voor de CO2-prestatieladder en dienen elk half jaar onze footprint inzichtelijk te maken. Claire Sloots sluit geregeld aan bij netwerkmeetings over duurzaamheid om te kijken bij welke marktinitiatieven we ons kunnen aansluiten of welke technologie voor ons interessant kan zijn. “Waarna we altijd de afweging maken welke innovaties voor ons haalbaar en inzetbaar zijn.”