/Media/Dcyebtsj/Logo Huisman

NEN2484

De norm voor het gebruik van draagbaar klimmateriaal.

Advies?

Advies?

Vraag het aan Wesley.

Een veilige werkomgeving door
klimmateriaal

2022 JVG 2862

De NEN 2484 is de norm voor het gebruik van draagbaar klimmateriaal. Onder de NEN 2484 vallen alle vormen van draagbaar klimmateriaal, zoals trappen, rolsteigers en ladders. Huisman Etech Experts voert deskundig een NEN 2484 keuring bij u uit. Tijdens een keuring wordt er bijvoorbeeld gekeken naar, bijv. slijtage, vervorming, scheurvorming, verbindingen, gebruik, het functioneren van het klimmateriaal, de staat van het materiaal. Aan de hand hiervan stellen we vast of het klimmateriaal veilig te gebruiken is. Vervolgens worden de bevindingen vastgelegd in een keuringscertificaat en de goedgekeurde apparaten voorzien van een keuringssticker.

Onze certificeringen