/Media/Dcyebtsj/Logo Huisman

SCIOS Scope 8

De veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installaties.

Advies?

Advies?

Vraag het aan Wesley.

Zeker van veilige elektrische
installaties

2022 JVG 2862

De SCIOS Scope 8 is een periodieke veiligheidsinspectie van uw vaste elektrisch installaties, gebaseerd op de NEN 3140, maar met aanvullende kennis- en kwaliteitseisen. De SCIOS Scope 8 inspectie is gericht op arbeidsveiligheid; werkgevers moeten volgens de Arbowet zorgen voor veilige werkomstandigheden voor werknemers. Onze inspecteurs zijn opgeleid en SCIOS gecertificeerd om uw installatie te beoordelen op het veilig gebruik. Huisman Etech Experts voert de SCIOS Scope 8 keuring vakkundig uit volgens het vaststaande inspectieplan. Dit inspectieplan is samen met de installatieverantwoordelijke vooraf vastgesteld. Aan de hand van het inspectieplan wordt een helder advies gegeven over de inhoud en uitvoering van de inspectie.

Onze certificeringen