/Media/Dcyebtsj/Logo Huisman

SCIOS Scope 9

De veiligheidsinspectie van uw arbeidsmiddelen.

Advies?

Advies?

Vraag het aan Wesley.

Zeker van veilige arbeidsmiddelen

2022 JVG 2862

De SCIOS Scope 9 is een veiligheidsinspectie van uw arbeidsmiddelen. Als de veiligheid afhangt van de manier van installeren of als gebruik leidt tot slijtage, geldt naast een onderhoudsplicht ook een keuringsplicht voor arbeidsmiddelen. Onze inspecteurs zijn opgeleid en SCIOS gecertificeerd om uw arbeidsmiddelen te beoordelen op het veilig gebruik.

Huisman Etech Experts voert de SCIOS Scope 9 keuring vakkundig uit volgens het vaststaande inspectieplan. Dit inspectieplan is samen met de installatieverantwoordelijke vooraf vastgesteld. Aan de hand van het inspectieplan wordt een helder advies gegeven over de inhoud en uitvoering van de inspectie. Vervolgens worden de bevindingen vastgelegd in een keuringscertificaat en de goedgekeurde apparaten voorzien van een keuringssticker.

Onze certificeringen